FleetComplete User Manual

Mapa

Tento článek poskytuje přehled o jednotlivých prvcích mapy v systému EcoFleet. Mapa je ústředním prvkem systému EcoFleet a je využívána v různých modulech. Zobrazuje polohu a prostorové vztahy vozidel, oblastí a geografických prvků.

map-overview1

Manipulace s mapou

Posouvání mapy

Existuje několik způsobů, jak mapu posunout (se po mapě pohybovat):

 • Klikněte myší a potáhněte mapu.
 • Použijte šipky na klávesnici.
 • Stiskněte klávesu se šipkou nahoru pro přesun na sever.
 • Stiskněte klávesu se šipkou dolů pro přesun na jih.
 • Stiskněte klávesu se šipkou vlevo pro přesun na západ.
 • Stiskněte klávesu se šipkou vpravo pro přesun na východ.
 • Stiskněte klávesu Pg Up pro přesun na sever.
 • Stiskněte klávesu Pg Down pro přesun na jih.

Klávesy Page Up a Page Down posouvají mapu mnohem většími kroky než klávesyse šipkami nahoru a dolů.

Přiblížení a oddálení mapy

Existuje několik způsobů, jak přiblížit mapu:

 • Pro přiblížení a oddálení stiskněte klávesu + a -.
 • Klikněte pravým tlačítkem a potáhněte mapu.
 • Dvakrát klikněte na místo na mapě a to se vycentruje a přiblíží.

Použití Žlutého panáčka pro přístup ke Google Street View

 • Klikněte na ikonu Žlutého panáčka.
 • Přetáhněte ikonu Žlutého panáčka na místo, které chcete prozkoumat.
 • Pro zobrazení aplikace Google Street View klikněte na tlačítko X vpravo nahoře.

Počáteční a předchozí zobrazení

Systém si pamatuje historii kroků, kterými jste si prošli.

 • map-backtopreviousview Tlačítko Zpět na předchozí zobrazení umožňuje návrat na poslední pozici v historii.
 • map-backtoinitialview Tlačítko Zpět na počáteční zobrazení Vám umožňuje návrat k pohledu až na úvodní obrazovku systému Ecofleet.

Kalkulačka vzdálenosti

Tlačítko Kalkulačka vzdálenosti ( map-distancecalculator )otevře kalkulačku vzdálenosti a plánovač tras. Umožní Vám změřit vzdálenosti mezi označenými místy a automaticky je uspořádat do optimálního pořadí.

map-distancecalculator-window

Kliknutím na mapu označte body trasy. Může jich být až 25 (budou označeny abecedně od A do Y). V seznamu se zobrazí body trasy, vzdálenost a doba jízdy k dalšímu bodu trasy.

Klepnutím na tlačítko Optimalizovat seřadíte body trasy do nejkratší a nejefektivnější možné trasy.

Přizpůsobit na obrazovku

Tlačítko Přizpůsobit na obrazovku map-fittoscreen změní velikost mapy pro zobrazení všech vozidel současně.

Poloha

Tlačítko Poloha map-location přiblíží mapu na místo vybrané v seznamu.

Poslat zprávu

Tlačítko Poslat zprávu map-message otevře modul Zprávy s předvyplněnými informacemi o poloze.

Vytvořit oblast

Tlačítko Vytvořit oblast map-createarea spustí vytvoření oblasti v modulu Oblasti.

Najít nejbližší vozidlo

Tuto funkci můžete spustit pomocí tlačítka Najít nejbližší vozidlomap-findnearestvehicle pomocí zapsání adresy do vyhledávacího pole.

map-findnearestvehicle-window

Otevře se okno. Pokud jste ho otevřeli z mapy, cílová destinace bude předem vyplněna. Cílovou destinaci můžete upravit nebo napsat jinou pomocí vyhledávacího pole nebo kliknutím na tlačítko Vybrat cílovou destinaci (tlačítko s ikonou špendlíku). Je také možné přetáhnout modro-bílý křížek vyznačujíc cílovou značku přímo na mapě pomocí myši.

Jakmile je destinace vyplněna, je uveden seznam vozidel, který je seřazen dle vzdálenosti (výchozí nastavení). Pokud je vybrán konkrétní řádek, zobrazí se trasa daného vozidla k cíli modro-bílou čárkovanou čarou.

Výsledky mohou být filtrovány podle skupin vozidel nebo dovedností řidiče. Stačí vybrat příslušnou skupinu vozidel nebo dovednosti řidiče z rozbalovací nabídky.

Tlačítka Trasa, Vozidlo a Cílová destinace zobrazí vybranou trasu, vozidlo nebo cílovou destinaci. Tlačítko Poslat zprávu otevře modul Zprávy. Tlačítko Vytvořit úkol otevře modul Úkoly.

Vyhledat

map-search

Modul mapy EcoFleet umožňuje vyhledávat následující cíle:

 • Adresa

(například:map-search-areasicon)

 • Oblasti

(pokud je modul aktivovaný) Výsledky vyhledávání budou obsahovat všechny oblasti, které jste si nadefinovali, označené ikonou Oblasti (například: map-search-areasicon)

 • Zákazníci

(když je modul aktivovaný, například:! [mapa-search-areasicon] (img / map-search-c

lients.png))

 • Společnosti a instituce

(data vycházející z Google, napříkladmap-search-areasicon)

Chcete-li vyhledat, zadejte do vyhledávacího pole název (zákazníka, společnost atd.) nebo jeho část. Pokud je více výsledků, budou místa všech výsledků označena na mapě červeným špendlíkem. (map-search-areasicon).

Kliknutí pravým tlačítkem na mapu

Kliknutím pravým tlačítkem kamkoliv na mapě se otevře vyskakovací okno. Toto okno:

 • Zobrazí adresu zvoleného místa, pokud ji má.
 • Zobrazí souřadnice vybraného místa ve formátu WGS84.
 • map-rightclick

Okno obsahuje tlačítka pro funkce popsané níže.

Najít nejbližší vozidlo

Tlačítko Najít nejbližší vozidlo spustí funkci Najít nejbližší vozidlo, jak je popsáno výše. Cílová destinace bude předvyplněna vybraným místem na mapě.

Poslat zprávu

Tlačítko Poslat zprávu otevře modul Zprávy (informace o poloze budou předvyplněny).

Vytvořit oblast

Tlačítko Vytvořit oblast otevře modul Oblasti a nabídne vytvoření oblasti tvaru kruhu se středem ve vybraném místě.

Co je tady?

Tlačítko Co je tady zobrazí počet označení v blízkosti místa. Kliknutím na jednotlivé označení můžete zobrazit jeho polohu (adresu), zadejte (https://developers.google.com/places/documentation/supported_types pro seznam typů dle Google) a telefonní číslo. Označení lze odstranit klepnutím na tlačítko Vymazat mapu vedle vyhledávacího boxu.

Kdo tu byl

Tlačítko Kdo tu byl zobrazí historii návštěv vašich vozidel na vybrané místo. Historie, po svém zobrazení, může být filtrována podle názvu vozidla a časového údaje.

map-whowashere

Mapové vrstvy

Ecofleet umí používat mapové podklady od různých poskytovatelů. Můžete si vybrat kliknutím na název konkrétního mapového podkladu v pravé horní části Map.

map-layers

 • Mapy Google je mapový podklad od Google map. Mapy Google lze zobrazit v několika různých variantách. Google mapa světlá a šedá jsou méně podrobné, a proto jsou velmi užitečné, pokud používáte více objektů nebo vrstev.
 • Estonian Land Board je estonský mapovací podklad, který může mít větší podrobnosti a aktuální informace o estonských lokalitách.
 • OpenStreetMap je volně dostupný mapový podklad (wiki-style) - projekt pro vytvoření mapy světa.

atd.

Další vrstvy informací na mapě

Existuje řada dalších vrstev a informací, které mohou být zobrazeny kromě základního mapového podkladu. Nejužitečnější z nich jsou vrstvy Doprava a Počasí, které mají svůj zdroj v Mapách Google.

Tyto další vrstvy lze vybrat zaškrtnutím příslušného políčka v nabídce výběru mapy.

Vozidla

Modul Vozidla je přístupný klepnutím na tlačítko Vozidla na horním panelu EcoFleet.

vehicles-1-en

Účel modulu Vozidla

 • Jeho hlavním účelem je poskytnout nejnovější informace o vozidlech.
 • Seznam vozidel může být použit pro navigaci na mapě.
 • Můžete si prohlédnout historii pohybu (trasu) vozidel.

Seznam vozidel

Na levém panelu v modulu Vozidla se zobrazí seznam všech vašich vozidel. Na pravém panelu se zobrazí mapa.

vehicles-2-ee

U každého vozidla lze zobrazit následující sloupce. Z důvodu lepší přehlednosti budete mít zobrazeny pouze některé dle Vaší volby.

 • Sloupec Vozidlo sloupec obsahuje název a aktuální pozici vozidla. Je-li dané vozidlo v Oblasti, ve které je zaškrtnuto políčko Adresa, zobrazí se název oblasti. V opačném případě se zobrazí informace o adrese.
 • Sloupec Řidič se zobrazí jméno řidiče přiřazeného k vozidlu
 • Sloupec SPZ se zobrazí informace o poznávací značce vozidla.
 • Sloupec Skupina zobrazuje skupinu vozidel.
 • Sloupec Rychlost zobrazuje aktuální rychlost vozidla.
 • Sloupec Palivo zobrazuje, kolik paliva vozidlu zbývá.
 • Sloupec Dostupnost zobrazuje, zda je vozidlo v současné době k dispozici.
 • Sloupec Čas zobrazuje, jak staré jsou aktuální data.
 • atd.

Vyhledávání a filtrování

Seznam vozidel může být filtrován a vyhledáván podle názvu vozidla a skupiny.

Například. Skupina "Region" (obsahující podskupiny "Tallinn", "Tartu", "Pärnu") a "typ" (obsahující podskupiny "van", "truck","car", které jsou nastaveny v Nastavení-Skupiny vozidel). Výběrem skupin "Tallinn" a "van" se vyfiltrují všechny dodávky, které mají oblast Tallinn.

vehicles-groups1

Přidáním ještě jedné oblasti (např. "Tartu")se odfiltrují dodávky z Tallinnu i Tartu.

vehicles-groups2

Technicky řečeno se filtrování uvnitř jedné kategorie rozšiřuje ("OR") a mezi kategoriemi zmenšuje ("AND"): (Region: Tartu OR Region: Tallinn) AND (Typ: van).

Zobrazení nebo skrytí vozidla na mapě

Vozidla mohou být odebrána nebo znovu přidána do mapy zaškrtnutím nebo odškrtnutím zaškrtávacího boxu před názvem vozidla.

Přizpůsobit na obrazovku

Tlačítko Přizpůsobit na obrazovku změní velikost mapy tak, aby se na mapě zobrazila všechna vozidla, která jsou "zobrazena" (zaškrtnuta v seznamu vozidel).

Poloha

Tlačítko Poloha přiblíží vozidlo vybrané v seznamu.

Malá mapa

Tlačítko vehicles-downarrow zobrazí menší mapu v části obrazovky, která je běžně využita pro seznam vozidel. Malá mapa se vždy zaměřuje na vozidlo vybrané v seznamu vozidel. To umožňuje rychlý přehled o tom, kde přesně se kteréhokoliv vozidlo vyskytuje.

Tlačítko Možnosti seznamu

Klepnutím na tlačítko Tlačítko Možnosti seznamu (vehicles-more) se otevře nabídka s několika možnostmi. Pravým klepnutím na položku v seznamu vozidel je další způsob otevření stejné nabídky.

 • Otevřít jízdy otevře modul Jízdy pro zvolené období.
 • Otevřít knihu jízd otevře modul Kniha jízd pro zvolené období.

vehicles-3-en

Trasa

Tlačítko Otevřít trasu umožňuje zobrazit trasu vozidla pro zvolené období. Trasa může být zobrazena na mapě a také jako animace. Jakmile je trasa vygenerována (zvoleno období), lze se v ní pohybovat kliknutím na kterémkoliv místě lišty. Můžete také zobrazit více tras současně. Tyto budou zobrazeny jako samostatné záložky - na mapě různými barvami.

vehicles-4-en

Přehrávání trasy

Trasu si můžete přehrát kliknutím na tlačítko Přehrát v levém dolním rohu obrazovky.

Můžete změnit rychlost přehrávání, upravit zobrazení mapy, zobrazit celou trasu, zobrazit detailní informace o informace o každém bodu trasy Můžete také zjistit rychlost jízdy vozidla, zbývající množství paliva v nádrži, vzdálenost od začátku začátku trasy a přesnou polohu (včetně adresy) zvoleného místa trati. Jednotlivé body trasy můžete vybrat na mapě, v grafu nebo tabulkovém přehleduNa mapě, v grafu nebo v tabulkovém zobrazení můžete vybrat body stopy (v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Body trasy).

Filtrování trasy

Jednotlivé body trasy mohou být filtrovány. To je velmi užitečné, pokud chcete najít místa, kde vozidlo překročilo stanovenou rychlost. Stačí si otevřít tabulku Bodů trasy (tlačítko Body trasy vpravo dole) a zadat do pole filtru jednoduchý zápis - např. "Rychlost>90". Po tomto zadání , zůstanou zobrazeny pouze záznamy s rychlostí vyšší než 90 km / h. Pokud vyberete kontkrétní záznam, pak se jeho umístění zobrazí na mapě.

vehicles-5-en

Přehled trasy

Ecofleet vám umožňuje získat podrobný přehled o využití zdrojů.

Pro jeho zobrazení je nutné:

 • vybrat vozidlo (v hlavním okně)
 • zvolit požadované období
 • stisknout tlačítko "Otevřít trasu"

Trasa se zobrazí na mapě. Klepnutím na tlačítko "Shrnutí" na liště trasy se otevře okno, kde můžete zadat období, za které chcete požadavaná data vidět.

vehicles-7-en

Po potvrzení výběru stisknutím tlačítka "OK" se zobrazí konkrétní hodnoty ujeté vzdálenosti, spotřeby paliva, pracovní doba apod. Tento seznam si pak můžete vytisknout nebo vytvořit PDF soubor (tlačítkem v pravém dolním rohu okna). Mapa trasy bude do daného souboru také připojena.

vehicles-8-en

Zobrazit zastávky

Pokud byla trasa vygenerována, zobrazí se v horní části mapy tlačítko Body v mapě vehicles-displaystops. Zastávky se pak zobrazují jako plovoucí text na mapě včetně období, kdy se vozidlo nepohybovalo.

Užitečné triky

 • Dvojklik na vozidlo v seznamu vozidel zobrazí vozidlo na mapě (stejné jako kliknutí na tlačítko Poloha).
 • Pravé tlačítko na vozidlo v seznamu vozidel otevře vyskakovací nabídku (stejné jako kliknutí na tlačítko Možnosti seznamu, jak je popsáno výše.

Oblasti

Modul Oblasti v Ecofleet vám umožňuje definovat oblasti.

Modul Oblasti je přístupný klepnutím na tlačítko Oblasti na panelu nástrojů EcoFleet.

areas-1-en

Účel modulu Oblasti

 • Doplňuje Mapy a umožňuje přidávat funkční detaily do mapy
 • Vytvořené oblasti jsou vyhledávatelné
 • Definované oblasti mohou být použity v Knize Jízd k automatickému rozlišení služební a soukromé jízdy, například jízdy k zákazníkům mohou být automaticky zapsány do knihy jízd jako služební.
 • Pokud máte definované oblasti, budou pro Vás užitečné následující reporty v modulu Reporty:

  • Report oblastí.

   Zobrazí report o tom, kolikrát byly oblasti navštíveny, kolik času tam bylo celkově stráveno a jak průměrně dlouhá byla návštěva v této oblasti.

  • Report seskupených oblastí.

   Zobrazí report, kde jsou oblasti zobrazovány podle skupin, např. "Sklady" nebo "Kanceláře"

  • Report nejčastějších destinací.

   Zobrazí report navštívených destinací (oblasti a adresy).

  • Report nejčastějších tras.

   Zobrazí report tras (uspořádaných podle místa zahájení a ukončení trasy) a minimální, průměrný a maximální čas a ujetou vzdálenost na dané trase.

 • K dispozici jsou čtyři různé tvary oblastí, některé umožňují přesnější definování oblasti (trasa, polygon), jiné umožňují rychlejší a snadnější vytváření (čára, kruh).

areas-shapes

Zobrazení oblastí

Obsah zobrazení oblastí

Na pravé straně obrazovky se zobrazí mapa.

Na levé straně obrazovky se zobrazí seznam definovaných oblastí. Pro každou oblast se zobrazí následující: její název, skupina, do které patří, její poštovní směrovací číslo a zda má nebo nemá adresu. Seznam může být filtrován zadáním do jednoho z vyhledávacích polí.

areas-panel

Vztah mezi oblastmi a adresami

Ve výchozím nastavení využívá Ecofleet adresy nalezené v mapovacím softwaru.

Při vytváření oblasti máte možnost vytvořit oblast tak, aby přepsala výchozí informace v mapovacím softwaru. Chcete-li tak učinit, zkontrolujte Zadá název oblasti do knihy jízd zaškrtávací políčko při vytváření nové oblasti.

areas-setsaddress

Pokud je zaškrtnuto, namísto adresy se v Ecofleetu zobrazí v Knize jízd název oblasti, který jste zadali. To lze použít k označování všech často navštěvovaných míst snadněji známým názvem. Můžete například vytvořit kruhový prostor nazvaný "Sídlo společnosti", který by zahrnoval ředitelství, okolní ulice a parkoviště. Nebo tam, kde je velké plochy daného místa, můžete označit různá parkoviště, sklady v obchodních prostorách různými oblastmi, z nichž každá bude mít svůj vlastní název.

Viz také kapitola: https://manuals.ecofleet.ee/en/#Makingapersonadriver > Povolení soukromých zón

Jak označit oblast na mapě

Jak označit plochu ve tvaru polygonu (mnohoúhelníku)

Klikněte na tlačítko Přidat polygon nahoře nad seznamem oblastí. Když přesunete kurzor myši na mapu, ukazatel se změní na kříž. Klepnutím na body označte rohy oblasti. Dokončete kliknutím na jeden z bodů podruhé. Ecofleet propojí body do polygonální oblasti a otevře zadávací okno této oblasti.

areas-polygon

Jak označit trasu ve tvaru čáry

Klikněte na tlačítko Přidat čáru nahoře nad seznamem oblastí. Když přesunete kurzor myši na mapu, ukazatel se změní na kříž. Naklikejte libovolný počet bodů. Dokončete kliknutím na jeden z bodů podruhé. Ecofleet spojí body do souvislé čáry dle bodů a otevře zadávací okno této oblasti.

areas-line

Jak označit oblast ve tvaru kruhu

Klikněte na tlačítko Přidat kruh nahoře nad seznamem oblastí. Na mapě bude označena kružnice a otevře se zadávací okno této oblasti. Kliknutím na střed kruhu a následným tažením můžete kruh přesunout. Kliknutím na jeden ze čtyř bodů na obvodu kruhu a následným tažením můžete kruh zmenšovat a zvětšovat.

Dalším způsobem, jak označit oblast ve tvaru kruhu, je kliknout pravým tlačítkem myši na mapu a vybrat Vytvořit oblast na zadávacím okně, které se otevře.

areas-circle

Jak označit oblast ve tvaru trasy

Klikněte na ikonu Plánovač tras ( map-distancecalculator ) nad mapou. Zobrazí se okno "Plánovač tras" a je možné označit body trasy na mapě pomocí křížového ukazatele.

areas-waypoints areas-8

Klikněte na ikonu "Špendlíku" map-createarea (Vytvovořit oblast) v okně plánovače tras a Vámi zvolené body trasy se spojí v souvislou oblast kolem definované trasy.

areas-route

Berte prosím v úvahu, že EcoFleet přeměňuje oblasti ve tvaru trasy na oblasti ve tvaru polygonu (mnohoúhelníků). Po uložení oblasti je tato oblast upravena jako polygonová oblast a nikoliv jako počet Vámi zvolených bodů kolem definované trasy.

Zadání oblasti

Jakmile dokončíte označení území, otevře se zadávací okno dané oblasti.

areas-input

V zadávacím okně se zobrazí následující pole:

 • Název. Umožní Vám zadat název oblasti nebo upravit již zadaný název.

 • Barva. Výběrové pole. Oblast bude označena v barvě, kterou jste vybrali. Toto je velmi užitečné pro rozlišení překrývajících se nebo přilehlých oblastích.

 • Seskupit. Umožní vytvářet skupiny oblastí, například "Kanceláře klientů", "Sklady" apod.

 • Popis. Volitelný popis oblasti.

 • PSČ. Ecofleet ukáže poštovní směrovací kód, pokud jsou takové údaje k dispozici v mapovém softwaru.

 • Rádius (nezobrazuje se při vytváření oblasti tvaru polygonu). Toto pole můžete použít ke velikosti dané oblasti od jejího středu. Toto může být užitečné při tvoření přesnějších oblastí.

 • Oblast. Ecofleet vypočítá, kolik čtverečních metrů pokrývá daná oblast.

 • Zadá název oblasti do Knihy jízd Zaškrtávací pole. Umožňuje přepsat adresu danou mapovým softwarem názvem dané oblasti ve všech modulech systému Ecofleet. Musí být zaškrtnuto také v případě požadavku na používání soukromých zón.

Tipy pro správnou volbu tvaru oblasti

Zde je několik tipů pro správnou volbu tvaru oblasti.

 • Kruhy a čáry jejich vytvoření je nejrychlejší - měly by být Vaší výchozí volbou, pokud nemusíte být příliš přesní.
 • Polygony jsou přesnější, ale také potřebují více času k jejich správném vytvoření. Toto je to dobrá volba v městských částech, kde už existuje spousta adres, ale kde potřebujete mít své vlastní označení pro danou oblast. Dalším dobrým důvodem použití polygonu je, když potřebujete rozdělit adresu s velkou plochou do menších částí.
 • Oblast kolem trasy by měla být vybrána pro všechny hlavní trasy, na kterých mohou Vaše vozidla cestovat. Vezměte prosím na vědomí, že po vytvoření oblasti kolem trasy, tato může být upravována už pouze jen jako oblast tvaru čáry.

Skupiny oblastí

Při vytváření nebo úpravě oblasti můžete oblast přiřadit skupině oblastí, například "Kanceláře" nebo "Parkovací plochy". Tato volba Vám umožní:

 • Vytvořit Události které se vztahují na skupiny oblastí, jako například událost "Opuštění kanceláře" pro kteroukoliv z firemních kanceláří.
 • Získat Report seskupených oblastí, který Vám může poskytnout přehled o návštěvách klientů, skladů, atd, pokud byly tyto oblasti vytvořeny.

Jízdy

Modul Jízdy umožňuje prohlížet jízdy, popř. jejich segmenty z jednoho místa do druhého. K modulu Jízdy se dostanete kliknutím na tlačítko Jízdy na panelu Ecofleet.

trips-1-en

Účel modulu Jízdy

 • Zobrazuje jízdy vozidla rozdělenou na místa, kde vozidlo strávilo alespoň nějakou dobu.
 • Jízdy mohou být převedeny do modulu Kniha jízd, kde mohou být připraveny k dalším finančním či daňovým účelům.
 • Zobrazení jízd

Na levé straně modulu Jízdy se zobrazí:

 • tlačítka pro čas a výběr vozidla
 • zaškrtávací políčko, kterým lze odfiltrovat všechny cesty, které již byly zadány do Knihy jízd
 • textové pole pro filtrování cest odpovídajících trase
 • cesty, které odpovídají výběru, jsou uvedeny níže.

trips-2-en

Na pravé straně modulu Jízdy se zobrazí:

 • podrobnosti o cestě vybrané na levé straně: čas začátku a konce jízdy, délka, trvání, průměrná a maximální rychlost
 • malá mapa s trasou pro vybranou jízdu.

trips-right

Zásady generování cest

Systém vytváří jízdy dle následujících zásad:

 • Jízda začíná je-li nastartován motor a   motor je nastartován nejméně po dobu jedné minuty nebo   vozidlo je pohybuje nejméně 50 metrů.
 • Jízda končí, je-li motor vypnut a není znovu zapnut po dobu jedné minuty.
 • Kromě toho jízda končí, pokud vozidlo zastaví na alespoň 10 minut, ikdyž není vypnutý motor. Pokud je jízda ukončena tímto způsobem, nová jízda se spustí, pokud se vozidlo pohne alespoň o 50 metrů.

Data v modulu Jízdy nemůže uživatel ani změnit ani smazat.

Přenos jízd do Knihy jízd

Pokud přenášíte jízdy s jejich řidiči do Knihy jízd ručně, systém předvolí řidiče následujícím způsobem:

 1. Pokud již jízda má přiřazeného řidiče (podle údajů z jednotky), pak navrhne tohoto řidiče.
 2. Pokud je uživatel sám řidičem, pak navrhne jméno tohoto uživatele.
 3. Pokud má vozidlo určeného výchozího řidiče, pak navrhne tohoto řidiče.

Existují tři možnosti přenosu jízd do Knihy jízd:

Přenesení jedné jízdy do Knihy jízd

Pokud chcete přenést jednu jízdu do Knihy jízd, pak musíte provést následující kroky:

 • v modulu Jízdy vyberte jízdu, kterou chcete přenést do Knihy jízd.
 • Klepněte na jedno ze dvou tlačítek v pravém dolním rohu obrazovky - Přidat jako služební nebo Přidat jako soukromé v závislosti na druhu cesty.

trips-transferring1

Pokud jste označili jízdu jako "služební", objeví se další malé okno, které Váz vyzve k přidání popisu cesty.

trips-transferring1-describe

Pokud jste označili jízdu jako "soukromou", není žádný popis cesty vyžadován.

Přenesení více navazujících jízd do Knihy jízd

Chcete-li přenést více jízd do Knihy jízd jako jediný záznam, musíte provést následující kroky:

 • Zaškrtněte políčka před po sobě jdoucích jízd, které chcete přidat do Knihy jízd, jako jediný záznam.
 • Klikněte na tlačítko trips-transferring2

Zobrazí se okno, na kterém budete muset zadat účel jízdy (soukromá nebo služební). Pokud se jedná o služební jízdu, budete muset také vyplnit popis jízdy.

trips-transferring2-describe

Tato možnost zrychluje přenos jízd, je však k dispozici pouze pro navazující jízdy.

Přenesení více soukromých jízd do Knihy jízd

Chcete-li přenést více soukromých jízd do Knihy jízd současně, postupujte takto:

 • zaškrtněte box zobrazený před jízdami (jízdy nemusí být navazující).
 • Klikněte na tlačítko trips-transferring

Systém přenese všechny vybrané jízdy do Knihy jízd jako soukromé jízdy.

Tato volba zrychluje přenos soukromých jízd a nevyžaduje, aby byly jízdy navazující. Není však k dispozici pro služební jízdy, protože u těchto je vyžadován popis.

Kniha jízd

Modul Kniha jízd umožňuje uspořádat jízdy z modulu Jízdy

U jízd je možné zvolit účel "služební nebo "soukromá" a s uvedením popisu služební jízdy, použít jako podpůrný podklad finanční či daňové účely. Pokud se z technických důvodů údaje o stavu kilometrů v systému liší od údajů ve vozidle, pak toto může být v Knize jízd opraveno.

Modul Kniha jízd je přístupný klepnutím na tlačítko Kniha jízd na horním panelu systému.

journal-1-en

Účel modulu Kniha jízd

 • Některá data v Knize jízd mohou být upravena - na rozdíl od modulu Jízdy, kde jsou všechna data pevně zadána.
 • Zjednodušuje veškeré záznamy, které jsou povinné pro daňové účely. K jízdám můžete přidat potřebné popisy a také je rozdělit na služební a soukromé.
 • Umožní Vám v případě potřeby opravit údaje o stavu kilometrů (dle skutečnosti na tachometru vozidla).
 • Zobrazení Knihy jízd

V levé části modulu Kniha jízd se zobrazí seznam záznamů Knihy jízd a tlačítka pro výběr vozidla a časové období pro vytvoření tohoto seznamu.

journal-left

V pravé části modulu Kniha jízd se zobrazují podrobnosti položky Knihy jízd vybrané vlevo. Zobrazené detaily zahrnují několik editovatelných polí týkajících se účelu cesty a také políčka k opravě stavu kilometrů (tachometru) a čtení paliva.

journal-right

Vytvoření záznamu v Knize jízd

Přenesení jízd do Knihy jízd

Záznamy v Knize jízd jsou vytvořeny z jízd v modulu Jízdy. Jak to funguje, lze přečíst v článku o modulu Jízdy.

Automatické vytváření záznamů v Knize jízd

Kromě ručního přenosu jízd do Knihy jízd je možné, aby systém automaticky přenesl jízdy do Knihy jízd v závislosti na koncové poloze jízdy.

Vedle každého záznamu v Knize jízd je zaškrtávací políčko Zapamatovat si. Je-li políčko zaškrtnuto, přenese systém každou jízdu končící na stejném místě s tímto zápisem do Knihy jízd a přidá stejný popis a typ.

Toto řešení šetří čas, pokud jsou často navštěvováni stejní klienti nebo práce prováděna na stejných místech. Popis, například "údržba pro klienta X", musí být zadán, ale pouze jednou a jízda je označena jako služební. V budoucnu budou podobné jízdy přeneseny do Knihy jízd automaticky.

Oprava stavu kilometrů dle skutečnosti (tachometru vozidla)

Z technických důvodů může existovat rozdíl mezi stavem tachometru vozidla a hodnotami zobrazovanými v systému. Rozdíl může být opraven zadáním správné hodnoty do pole Konečný stav tachometru.

Tato kapitola vysvětluje:

 • proč je nutné opravovat stav tachometru v modulu Kniha jízd
 • co se stane, když uživatel opraví stav tachometru v systému
 • jaké jsou limity těchto korekcí

Trasy

Musíme začít diskusí o tom, jak Ecofleet vytváří trasu. Trasa je spojená čára bodů vozidla, která je odvozena z pozic, které jsou vozidlem pravidelně odesílány. Údaje o poloze nejsou a nikdy nemohou být zcela kontinuální.

Toto technické omezení však vede k potenciálnímu rozdílu mezi trasou, jak je uvedeno v Ecofleet, a vzdáleností uvedenou na skutečném počítadle kilometrů (tachometru vozidla). Ten je čerpán přímo z pneumatiky dosedající na povrch. Vozidlo se bude pohybovat v zakřivených trajektorích, z nichž budou v určitých bodech data GPS a body jsou spojeny s přímkami. Zda se potenciální rozdíl projeví jako skutečný rozdíl závisí na tom, kolik bodů s polohou GPS zařízení přenesou.

Jízdy

Existují další okolnosti ovlivňující jízdy. Jízdy jsou generovány následujícím způsobem:

 • Jízda začíná pokud je zapnutý motor vozidla a
  • zapnutí trvá nejméně jednu minutu nebo
  • vozidlo se pohybuje nejméně 50 metrů.
 • Jízda končí pokud je vypnutý motor vozidla déle než jednu minutu.

 • Dodatečně, jízda končí, pokud se vozidlo zastaví na dobu nejméně 10 minut, a to i v případě, že je motor zapnutý. Pokud je jízda ukončena tímto způsobem, spustí se nová jízda v momentě, kdy se vozidlo pohybuje nejméně 50 metrů.

Tato nezbytná omezení při generování jízd mohou rovněž vést k rozdílům mezi skutečným stavem kilometrů (tachometrem) vozidla a počtem kilometrů zaznamenaným v systému.

CAN - sběrnicový systém vozidla

Existují vozidla, u kterých sběrnicový systém CAN sbírá data kilometrů přímo a přenáší je do systému. Na tyto případy se potom výše uvedené omezení nevztahují.

Kniha jízd

Jak bylo uvedeno výše, existují technické důvody, které mohou vést k rozdílům mezi stavem tachometru vozidla a hodnotou, která je uvedena v monitorovacím systému. Z tohoto důvodu by měl být stav tachometru pravidelně upravován v systému v modulu Kniha jízd dle skutečného stavu tachometru daného vozidla.

Co se stane, když uživatel opraví stav tachometru v modulu Kniha jízd

Když uživatel opraví (upraví) stav tachometru v modulu Kniha jízd, pak se stav kilometrů v systému opraví zpětně. Rozdíl mezi údaji před opravou a po opravě je rozdělen mezi všechny jízdy až do doby poslední uživatelské korekce stavu tachometru.

Příklad

Hodnota stavu kilometrů 150 000 měníme 150 500. Poslední opravovaný stav počtu kilometrů je 100 000. Hodnoty spojené s předchozími jízdami se změní také, jak ukazuje níže uvedená tabulka.

Stav tachometru
Před úpravou Po úpravě
Počátek Konec Počátek Konec
100 000 110 000 100 000 110 100
110 000 120 000 110 100 120 200
120 000 130 000 120 200 130 300
130 000 140 000 130 300 140 400
140 000 150 000 140 400 150 500

Meze úprav stavu kilometrů

Existují meze (hranice), o kolik může být v systému změněn stav tachometru.

 • Uživatelé mohou upravit stav tachometru, pokud je změna o 5% nebo méně vzdálenosti. Tato hranice může být překročena pouze administrátorem.

 • Vážený průměr se vypočítá podle toho, o kolik (procentuelně) byl stav tachometru v systému upraven při posledních 4 změnách. Při výpočtu váženého průměru jsou jako váhy brány ujeté vzdálenosti. Pokud je vážené průměrné procento nižší než 10%, pak je tato změna povolena.